logo Ysgol Y Faenol school

Hafan Newyddion Plant Ysgol Rhieni Caban Y Faenol English
meithrin-a-derbyn

Pwy di Pwy

 

 

Mrs Joanna Thomas
Pennaeth

Mrs Manon Jones
Dirprwy Bennaeth
Athrawes Bl2

 

Mr Steven Williams
Athro Bl6

Mr Paul Williams
Athro Bl5

Mrs Ceri Williams
Athrawes Bl4

Mrs Ffion Jones
Athrawes Bl3

Ms Llinos Parry
Athrawes Bl1

Ms Nia Jones
Athrawes Derbyn

Ms Sera Jones
Athrawes Derbyn

Mrs Eirian Parry-Roberts
Athrawes Meithrin

Mrs Janet Thomas
Athrawes CPA

Ms Leanne Jones
Cymhorthydd Bl2

Angela Leverett,
Cymhorthydd Bl1

Ms Karen Roberts
Cymhorthydd Derbyn

Mrs Julie Griffiths
C ymhorthydd Meithrin

Ms Andrea Evans
Cymhorthydd ADY

Ms Erin Roberts
Cymhorthydd ADY

Ms Kelly Powell
Cymhorthydd ADY

Ms Emma Hughes
Cymhorthydd

Mrs Laura Dixon
Cymhorthydd gweinyddol

 

 

 

 

 

Cyfeiriad: Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Y Faenol, Penrhosgarnedd, Bangor, Gwynedd LL57 2NN
Ffôn: 01248 352 162 | E-bost: joanna.thomas@faenol.ysgoliongwynedd.cymru

logo ysgolion iach gwynedd logo ysgol werdd logo eco sgolion logo kiva