logo Ysgol Y Faenol school

Hafan Newyddion Plant Ysgol Rhieni Caban Y Faenol English
slideshow-ysgol-y-faenol-1

Gwisg Ysgol

Gellir prynu gwisg ysgol â logo’r ysgol yn:
Krypton Kloth, 259-263A Stryd Fawr, Bangor
01248 372 297

GENETHOD:

Gaeaf (neu Haf):

Sgert neu pinafore werdd tywyll neu drowsus du plaen.
Ffrog gingham neu ffrog streipiau gwyrdd golau.
Blows neu grys polo - lliw gwyn plaen yn unig.
Tei ysgol [dewisol].
Siwmper neu gardigan neu grys chwys gwyrdd tywyll.
Esgidiau neu esgidiau hyfforddi synhwyrol.

Addysg Gorfforol:

Crys polo - lliw gwyn plaen.
Siorts du neu wyrdd tywyll.
Esgidiau neu esgidiau hyfforddi synhwyrol.

Ni chaniateir: jeans o unrhyw liw, trowsusau du a streip, combats, crysau tee lliw â lluniau, esgidiau uchel, esgidiau â sodlau uchel.

BECHGYN:

Gaeaf (neu Haf):

Trowsus du neu lwyd tywyll plaen.
Crys neu grys polo - lliw gwyn plaen yn unig.
Tei ysgol [dewisol].
Siwmper neu grys chwys gwyrdd tywyll.
Esgidiau neu esgidiau hyfforddi synhwyrol.

Addysg Gorfforol:

Crys polo gwyn plaen.
Siorts du neu wyrdd tywyll.
Esgidiau neu esgidiau hyfforddi synhwyrol.

Ni chaniateir: jeans o unrhyw liw, trowsusau du a streip, combats, crysau tee lliw â lluniau, esgidiau uchel, esgidiau â sodlau uchel.

 

 

Cyfeiriad: Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Y Faenol, Penrhosgarnedd, Bangor, Gwynedd LL57 2NN
Ffôn: 01248 352 162 | E-bost: pennaeth@faenol.gwynedd.sch.uk

logo ysgolion iach gwynedd logo ysgol werdd logo eco sgolion logo kiva