logo Ysgol Y Faenol school

Hafan Newyddion Plant Ysgol Rhieni Caban Y Faenol English
meithrin-a-derbyn

Gwisg Ysgol

 

Gellir prynu gwisg ysgol â logo’r ysgol yn:

All Sewn Up

344 High St,
Bangor
LL57 1YA
07402 919563

Orchid School Shop

239 High Street
Bangor
Gwynedd
LL57 1PA
01248 354777

Fel rhan o broses i foderneiddio’r ysgol penderfynwyd ail-gynllunio’r logo a’r wisg ysgol. Penderfynwyd ar liwiau’r gwisg ysgol yn dilyn ymgynghoriad gyda holl randdeiliaid yr ysgol a gofynnwyd i’r plant gynnig eu syniadau yna fe gomisiynwyd artist i weithio gyda ni i ddylunio’r logo.

Roeddem yn awyddus i’r logo gyfleu ein hethos a’n gwerthoedd ac i gysylltu gyda hanes yr ysgol a Stad Y Faenol. Darllennwch ymlaen er mwyn deall pam dewiswyd y cynllun yma.

Gwisg Ysgol:

Crys polo jâd
Crys chwys glas
Trowsus/sgert/pinaffor llwyd
Esgidiau/treinyrs du

Yn yr haf caniateir i blant wisgo ffrogiau haf jâd neu siorts

Addysg Gorfforol:

Crys t gwyn
Siorts du
Treinyrs

Ni chaniateir i blant wisgo:

jîns, trowsus gyda phatrymau na streips, crysau t lliw ne gyda lluniau na phatrymau, bwts na sodlau.

 

Cyfeiriad: Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Y Faenol, Penrhosgarnedd, Bangor, Gwynedd LL57 2NN
Ffôn: 01248 352 162 | E-bost: joanna.thomas@faenol.ysgoliongwynedd.cymru

logo ysgolion iach gwynedd logo ysgol werdd logo eco sgolion logo kiva