logo Ysgol Y Faenol school

Hafan Newyddion Plant Ysgol Rhieni Caban Y Faenol English
slideshow-ysgol-y-faenol-1

Pwy di Pwy

Rheolwr

Morfudd Wyn Roberts

Dirprwy Reolwr

Emma Jones

Goruchwyliwr ystafell Iau

Sarah Barton

Goruchwyliwr ystafell babanod

Emma Hughes

Goruchwylwyr gofal dydd

Joanne Taylor,
Clara Owen

Gweithwyr chwarae

Carol Camilleri,
Tania Thompson,
Emma L Hughes

Gweithwyr chwarae wrth gefn a chlwb gwyliau

Lisa Francis,
Karen Roberts

 

Cyfeiriad: Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Y Faenol, Penrhosgarnedd, Bangor, Gwynedd LL57 2NN
Ffôn: 01248 352 162 | E-bost: pennaeth@faenol.gwynedd.sch.uk

logo ysgolion iach gwynedd logo ysgol werdd logo eco sgolion logo kiva