logo Ysgol Y Faenol school

Hafan Newyddion Plant Ysgol Rhieni Caban Y Faenol English
meithrin-a-derbyn

Pwy di Pwy


Rheolwr

Morfudd Roberts

Dirprwy Reolwr

Emma Jones

Goruchwylwyr gofal dydd

Emma Jones
Clara Owen

Goruchwyliwr ystafell babanod

Lisa Francis

Goruchwyliwr ystafell Iau

Joanne Taylor

Gweithwyr chwarae

Carol Camilleri
Tania Thompson
Emma L Hughes
Julie Williams
Sarah Barton
Lisa Azzu

Arweinydd Cylch Y Faenol

Beverly Hughes

Gweithwyr chwarae wrth gefn a chlwb gwyliau

Karen Roberts
Cadi Williams

 

Cyfeiriad: Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Y Faenol, Penrhosgarnedd, Bangor, Gwynedd LL57 2NN
Ffôn: 01248 352 162 | E-bost: joanna.thomas@faenol.ysgoliongwynedd.cymru

logo ysgolion iach gwynedd logo ysgol werdd logo eco sgolion logo kiva