logo Ysgol Y Faenol school

Hafan Newyddion Plant Ysgol Rhieni Caban Y Faenol English
meithrin-a-derbyn

Cynnig Gofal Plant Cymru


logo ysgolion iach gwynedd

Ffurflen Gais Cynllun Peilot - cliciwch yma

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD - cliciwch yma

Sut fydd derbyn fy Nghynnig Gofal Plant yn effeithio ar fy mudd-daliadau - cliciwch yma

Crynodeb o’r Cynnig - cliciwch yma

 

 

 

 

 


Cyfeiriad: Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Y Faenol, Penrhosgarnedd, Bangor, Gwynedd LL57 2NN
Ffôn: 01248 352 162 | E-bost: joanna.thomas@faenol.ysgoliongwynedd.cymru

logo ysgolion iach gwynedd logo ysgol werdd logo eco sgolion logo kiva