logo Ysgol Y Faenol school

Hafan Newyddion Plant Ysgol Rhieni Caban Y Faenol English
meithrin-a-derbyn

Cyswllt

Morfudd Roberts,
Caban Y Faenol Cyf,
Ysgol Y Faenol,
Penrhodgarnedd,
Bangor,
Gwynedd,
LL572NN

01248 361272
07436289657

cabansupervisor@live.co.uk

Cyfeiriad: Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Y Faenol, Penrhosgarnedd, Bangor, Gwynedd LL57 2NN
Ffôn: 01248 352 162 | E-bost: joanna.thomas@faenol.ysgoliongwynedd.cymru

logo ysgolion iach gwynedd logo ysgol werdd logo eco sgolion logo kiva