logo Ysgol Y Faenol school

Hafan Newyddion Plant Ysgol Rhieni Caban Y Faenol English
slideshow-ysgol-y-faenol-1

Cyswllt

Morfudd Roberts,
Caban Y Faenol Cyf,
Ysgol Y Faenol,
Penrhodgarnedd,
Bangor,
Gwynedd,
LL572NN

01248 361272
07436289657

cabansupervisor@live.co.uk

Cyfeiriad: Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Y Faenol, Penrhosgarnedd, Bangor, Gwynedd LL57 2NN
Ffôn: 01248 352 162 | E-bost: pennaeth@faenol.gwynedd.sch.uk

logo ysgolion iach gwynedd logo ysgol werdd logo eco sgolion logo kiva