logo Ysgol Y Faenol school

Hafan Newyddion Plant Ysgol Rhieni Caban Y Faenol English
meithrin-a-derbyn

Bwyta’n iach

Brecwast- rydym yn cynnig ar ffurf cylchdro amrywiaeth o frecwast grawn, tôst, crempog, ŵy wedi’i sgramlo. Bydd ffrwythau gwahanol yn cael ei gynnig pob dydd yng nghyd â diod o ddŵr neu lefrith.

Byr bryd

 • Mae plant sydd yng ngofal dydd ac yn gorffen am 3 neu 3:30 yn cael dewis amrywiaeth o
  ffrwythau gyda diod o ddŵr
 • Bydd y plant gofal dydd sydd yn aros yn hwyrach yn cael yn cael byr bryd o unai:ffrwythau
  gyda cracyr, caws a iogwrt; pasta gyda ffrwythau; brechdan gyda ffrwythau; bagel gyda
  chaws a ciwcymbyr a ffrwyth.
 • Cynnigir dŵr yw yfed pob amser.
 • Clwb hanner awr- maent yn cael cynnig amrywaieth o ffrwythau yn ddyddiol
 • Bydd plant sydd yn dod i’r clwb ar ôl yasgol ac hefyd y plant sydd yn aros ar ôl 3:30 yn y clwb
  gwyliau yn cael dewis, mewn cylchrediad wythnosol:
  Pasta – plaen, gyda chaws neu saws tomato, neu y ddau
  Brechdanau ŵy neu ham gyda ffrwythau
  Cracyrs gyda menyn neu gaws, ciwcymbyr, tomato a pupur
  Bagel gyda menyn neu gaws a ffrwythau amrywiol
  Wrap gyda macrell neu gaws a ffrwythau amrywiol

  Bydd diod o ddŵr yn cael ei gynnig ar y bwrdd yn ddyddiol

  Os nad yw plenty yn hoffi y byr bryd maent pob tro yn cael cynnig tôst.

  Mae plant sydd yn mynychu y gofal dydd a chlwb gwyliau yn dod a bocs bwyd eu hunain. Annogir iddynt fwyta bwydydd iach yn gyntaf pob amser. Gellir cadw eu bwyd yn y oergell os nad oes bloc rhew yn eu bag. Yn ystod tywydd poeth cynnigir fel trît tip tops i’r plant ond mae wastad diod o ddwr ar gael os ydynt eisiau.

logo ysgolion iach gwynedd

logo ysgolion iach gwynedd
logo ysgolion iach gwynedd
logo ysgolion iach gwynedd
logo ysgolion iach gwynedd
logo ysgolion iach gwynedd
logo ysgolion iach gwynedd
logo ysgolion iach gwynedd
logo ysgolion iach gwynedd

 

Cyfeiriad: Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Y Faenol, Penrhosgarnedd, Bangor, Gwynedd LL57 2NN
Ffôn: 01248 352 162 | E-bost: joanna.thomas@faenol.ysgoliongwynedd.cymru

logo ysgolion iach gwynedd logo ysgol werdd logo eco sgolion logo kiva